Contraventii si obligatii SSM
Securitate si sanatate in munca

Contraventii si obligatii SSM

Contraventii si obligatii pentru nerespectarea lor în materie de Securitate și Sănătate în Muncă (Protecția Muncii) a oricărei societăți cu minim 1 angajat.

Echipa noastră vine în sprijinul antreprenorilor cu servicii complete pentru realizarea obligațiilor legale, organizarea unui loc de muncă sănătos și sigur pentru angajați și evitarea amenzilor din partea Inspectoratelor Teritoriale de Muncă(ITM).
Întocmim documentația completă din punct de vedere SSM in maxim 3 zile lucrătoare, îți monitorizăm permanent societatea și te reprezentăm GRATUIT în cazul unui control.

Conform art. 39, alineatul (2) din Legea 319/2006 c.m.u. constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 Lei la 10.000 Lei încălcarea următoarelor dispozițiii ale art. 13, obligațiile angajatorilor în vederea asigurării condițiilor de Securitate și Sănătate în Muncă:

– Lipsa planului de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condițiilor de muncă specifice unității;
– Lipsa autorizației de funcționare din punctul de vedere al securitătii și sănătătii în muncă, înainte de începerea oricărei activităti( Certificat constatator în baza legii 359/2004);
– Modificarea stării de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de cazurile în care menținerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viața accidentaților și a altor persoane;
– Nepunerea la dispoziția angajaților echipamente individuale de protecție;
– Lipsa buletinului PRAM(Verificarea prizelor de împământare și a paratrăznetelor).

Conform art. 39, alineatul (4) din Legea 319/2006 c.m.u. constituie contravenție și se sanctionează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei încălcarea următoarelor dispoziții:

– Lipsa evaluărilor de risc pentru fiecare post de lucru în parte;
– Lipsa măsurilor de protecție care trebuie luate;
– Lipsa atribuțiilor și răspunderilor lucrătorilor în materie de SSM în fișa postului;
– Lipsa instrucțiunilor proprii SSM (IPSSM);
– Lipsa testărilor anuale în materie de SSM și verificarea cunoștințelor după efectuarea instruirii introductiv generale;
– Să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum și asupra măsurilor de prevenire și de protecție necesare;
– Să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică;
– Lipsa fișelor de aptitudine(Medicina Muncii) și a avizelor psihologice unde se impune;
– Lipsa evidenței zonelor cu risc ridicat și specific;
– Neprezentarea documentelor solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor;
– Lipsa instruirilor introductiv generale, la locul de muncă și a celor periodice și consemnarea lor în fisele de instruire SSM;
– Neînregistrarea și necercetarea accidentelor de muncă.

Conform art. 39, alineatul (5) din Legea 319/2006 c.m.u. constituie contravenție și se sanctionează cu amendă de la 3.500 lei la 7.000 lei încălcarea următoarelor dispoziții:

– Lipsa unui lucrător desemnat pentru a se ocupa de activitățile specifice SSM sau a unui serviciu extern dacă nu există personal competent în societate;
– Neînlocuirea echipamentului individual de protecție în cazul degradării;
– Necomunicarea evenimentelor către ITM și după caz, CNAS.

Conform art. 39, alineatul (6) din Legea 319/2006 c.m.u. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei încălcarea următoarelor dispoziții:

– Nerespectarea măsurilor pentru acordarea primului ajutor și stingerii incendiilor;
– Nerespectarea măsurilor igienico-sanitare.

Conform art. 1, lit. q) din HG 537/2007 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei următoarele fapte:

– Neafişarea şi neactualizarea, după caz, a planurilor de intervenţie, a instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor, a planurilor de depozitare, precum şi a planurilor de evacuare în caz de incendiu.

Conform art. 16 din Legea 53/2003 c.m.u – Codul Muncii, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 20.000 lei următoarele fapte:

– Neîntocmirea contractului individual de muncă a angajatului(Muncă la negru).

Concentrează-te pe domeniul tău pentru maximizarea profitului, iar Safety Support se ocupă de instruirea angajaților și de relația cu ITM-ul.

Cere acum o ofertă personalizată si vom raspunde in cel mai scurt timp!

FIRMA PROTECTIA MUNCII

SU, Medicina Muncii, Buletine PRAM, ISCIR RSVTI