Dosar PSI
Situatii de Urgenta

Dosar PSI

Continutul dosarului SU are caracter informativ si se poate modifica in functie de specificul societatii.

Acte de autoritate SU

• Decizie pentru organizarea apararii impotriva incendiilor;
• Instructiuni si obligatii SU;
• Dispozitie reglementare fumat;
• Dispozitie reglementare lucrul cu foc deschis;
• Permis de lucru cu foc;
• Dispozitie instruirea lucratorilor in domeniul SU;
• Teme de instruire;
• Dispozitie numire cadru tehnic cu atributii in stingerea incendiilor;
• Reguli de comportament in perioadele secetoase si caniculare.

Documente specifice pentru aparare SU

• Registru permise pentru lucru cu foc deschis;
• Evidenta exercitiilor de evacuare;
• Evidenta exercitiilor de interventie;
• Grafic de intertinere si reparatii;
• Lista operatorilor economici/institutiilor cu care s-au incheiat contracte de inchiriere/conventii.

Conform OMAI 163/2007 Operatorii economici care au un numar de angajati cel putin egal cu cel stabilit conform legii pentru societatile mici (min 10) au obligatia:

de a se afla in posesia fisei obiectivului punctului de lucru. Un exemplar se transmite obligatoriu la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta de care apartine societatea.

de a intocmi anual un raport de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor la nivel de societate.

de a se afla in posesia planului de interventie in caz de incendiu. Planul de interventie se vizeaza obligatoriu de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta de care apartine societatea.

Completeaza formularul de mai jos si te vom contacta in urmatoarele 8 ore.

Consultanta de specialitate

Dosar PSI