Intocmire plan evecuare
Apararea impotriva incendiilor

Plan de evacuare

In conformitate cu legislatia in vigoare, Planul de Evacuare in caz de incendiu este obligatoriu pentru toate cladirile civile si industriale.
Configuratia planului de evacuare a persoanelor depinde atit de tipul și destinatia constructiei, cit și de numarul persoanelor care se pot afla simultan in aceasta.

Plan de evacuare in caz de incendiu

• Plan de evacuare pe nivel - daca se afla simultan mai mult de 30 de persoane pe nivelul respectiv;
• Plan de evacuare pe incapere - daca in incaperea respectiva se afla cel putin 50 de persoane;
• Plan de evacuare pentru fiecare incapere destinata cazarii, indiferent de numarul de locuri;

Pentru spatiile pentru birouri inglobate in alte constructii, planurile de evacuare sunt extrase din planul de evacuare al obiectivului și se afișeaza de catre proprietar, conducatorul institutiei / operatorului economic sau administrator.

Dupa intocmirea planului de evacuare, acesta trebuie sa fie afisat pe fiecare nivel, pe caile de acces și in locurile vizibile, astfel incat sa poata fi vazut de catre toate persoanele, iar in incaperi, pe partea interioara a usilor. Planul de evacuare se intocmeste pe baza schitei nivelului sau a incaperii, pe care se marcheaza cu culoare verde traseele de evacuare prin uși, coridoare si case de scari sau scari exterioare.

Pe planurile de evacuare se indica locul mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor:
• Stingatoare;
• Hidranti interiori;
• Brtare a incendiilor;
• Posibilitatile de refugiu - incaperi speciale, terase ;
• Interdictia de folosire a lifturilor in asemenea situatii.

Plan de Evacuare

Completeaza formularul de mai jos si te vom contacta in urmatoarele 8 ore.

Consultanta de specialitate

Plan de evacuare