Protectie civila
Asigurarea interventiei operative pentru limitarea si stingerea incendiilor

Protectie civila

Protectie civila - Este o componenta a sistemului Securitatii Nationale care reprezinta un ansamblu integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si realizate potrivit Legii nr. 481/2004, in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejarii populatiei, bunurilor si mediului impotriva efectelor negative ale situatiilor de urgenta, conflictelor armate si inlaturarii operative a urmarilor acestora si asigurarii conditiilor necesare supravietuirii persoanelor afectate. Autoritatile administratiei publice centrale şi locale, institutiile publice, organizatiile neguvernamentale si operatorii economici, indiferent de forma de proprietate, raspund de aplicarea masurilor stabilite prin lege si prin planurile proprii, potrivit domeniului lor de competenta.

Protectie civila

Consultanta Protectie civila

• Pregatirea salariatilor;
• Pregatirea serviciilor voluntare sau private pentru situatii de urgenta;
• Pregatirea personalului cu functii de conducere;
• Pregatirea personalului personalului de specialitate.

• Coordonarea planificarii activitatilor;
• Consiliere pentru conducerea institutiei pe probleme privind protectia civila;
• Organizare si monitorizare realizare masuri de protectie civila;
• Organizare, conducere si intocmire planuri de desfasurare a exercitiilor si aplicatiilor de protectie civila desfasurate de unitatile economice;
• Organizare pentru instruire si pregatire a personalului incadrat sau ale echipelor specifice.

Protectie civila

Personalul de specialitate asigura permanent coordonarea planificarii si a realizarii activitatilor si masurilor de protectie civila, participa la pregatirea serviciilor de urgenta, a salariatilor si/sau a populatiei si asigura coordonarea secretariatelor tehnice ale comitetelor pentru situatii de urgenta, respectiv a celulelor de urgenta.

Activitatea este de interes national, are caracter permanent şi se bazeaza pe indeplinirea obligatiilor ce revin, potrivit prezentei legi, autoritatilor administratiei publice centrale si locale, celorlalte persoane juridice de drept public şi privat romane, precum si persoanelor fizice. Conceptia, organizarea, desfasurarea si managementul activitatilor de protectie civila se stabilesc si se realizeaza la nivel local si national pe principiile autonomiei, subsidiaritatii, legalitatii, responsabilitatii, corelarii obiectivelor si resurselor, cooperarii si solidaritatii.

Completeaza formularul de mai jos si te vom contacta in urmatoarele 8 ore.

Consultanta de specialitate

Protectie civila