SU-Situatii de Urgenta
PSI
Protectie civila
Intocmire plan de evacuare

SU - Situatii de Urgenta

Apararea impotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, national, cu caracter permanent, la care sunt obligate sa participe toate persoanele juridice aflate pe teritoriul României. Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar, planificate, organizate si realizate in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a incendiilor si asigurarii interventiei operative pentru limitarea si stingerea incendiilor, in vederea evacuarii, salvarii si protectiei persoanelor periclitate, protejarii bunurilor si mediului impotriva efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendii. Toate societatilor comerciale sunt obligate prin lege de a avea in dotare mijloace de interventie in caz incendiu: stingatoare, hidranti, pichete P.S.I. etc

Situatii de Urgenta - SU

– intocmire fise de instructaj individual in domeniul situatiilor de urgenta – SU;
– Organizarea de simulari de evacuare si interventie.
Aceasta este intocmita conform prevederilor Legii 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

Pentru Su Situatii de Urgenta va stam la dispozitie cu:
– Servicii complete in domeniul „situatii de urgenta”;
– Servicii de obtinere autorizatie de securitate la incendiu ISU;
– Servicii de obtinere aviz de securitate la incendiu.

Servicii SU

Hotarirea atributiilor in domeniul „aparare impotriva incendiilor”;

– Organizare autoaparare impotriva incendiilor;
– Elaborare de masuri  tehnico-organizatorice pentru stabilire responsabilitati, sarcini, mijloace, metode si procedee care pot fi utilizate pentru evacuare salvare persoane, protectie bunuri si vecinatati, precum si pentru stingere incendii;
– Elaborare instructiuni in caz de incendiu sau cutremur;
– Dotare societate cu stingatoare;
– Intocmire fiselor de instruire necesare in procesul de instruire;
– Elaborare de proceduri de instruire pe categorii de personal si categorii de instructaje;
– Efectuare instructaje specifice pe categorii de personal;
– Intocmire plan de analiza si acoperire a riscuri;
– Intocmire registre specifice prevenire si stingere incendii;
– Propuneri de masuri cu caracter tehnic si organizatoric care ar trebui luate pentru evitare pericol grav si iminent;
– Intocmire lista cu punctele vulnerabile;
– Stabilire zone cu risc ridicat.

Completeaza formularul de mai jos si te vom contacta cat mai curand.

Consultanta de specialitate

Servicii SU